Urządzenia przemysłowe np. silniki, pompy, klimatyzatory i inne posiadające i pracujące w oparciu o indywidualne sterowniki a wymagające nadzoru i kontroli urządzenia zainstalowane w danym obiekcie można obsługiwać w systemie automatycznego zdalnego nadzoru. Obsługa ta jest też możliwa w przypadku obiektów znacznie oddalonych od siebie lub obiektów oddalonych od centrum nadzoru. Procesem tym steruje odpowiednio zaprogramowany komputer przemysłowy. Sterownik pracuje pod kontrolą systemu Linux i wyposażony jest w różnorodne wejścia i wyjścia (analogowe, cyfrowe, szeregowe). Komputer komunikuje się w czasie rzeczywistym ze sterownikami urządzeń, które nadzoruje. Mogą to być systemy klimatyzacji, chłodzenia, sterowania układami pompowymi. Układ może komunikować się z BMS (Building Management System), czyli systemem inteligentnego budynku lub stanowić jego podstawę.

iMod1000

Oferta dotyczy możliwości zdalnej kontroli pracy urządzeń przez internet (stacjonarny bądź oparty na sieci GSM). Oferowane oprogramowanie wraz z komputerem przemysłowym umożliwia wizualizację stanów i parametrów pracujących urządzeń, które są na bieżąco archiwizowane. Wybrane dane są przekazywane w formie komunikatów SMS bądź e-mail jako informacje alarmowe. System umożliwia tworzenie statystyk, raportów. Koszt opracowania koniecznego oprogramowania wraz z jednoczesną dostawą komputera przemysłowego jest niski. Wykorzystywany sprzęt jest dobierany w zależności od wymagań projektowanego systemu, można korzystać z wielu dostępnych rozszerzeń. System można wyposażyć we własny monitor dotykowy, dający możliwość sterowania komputerem bezpośrednio.

ekran1ekran2

Zainteresowanych współpracą zapraszam po dodatkowe informacje.

Istnieje możliwość przedstawienia referencyjnego pracującego już systemu.